Bezoek aan het proefcentrum Hoogstraten en Wortel – Dinsdag 26 maart 2019

De deelnemende Eter-senioren zijn tijdig aanwezig om stipt om 7u45 te vertrekken, een kwartier eerder dan naar gewoonte. Ingevolge het drukke verkeer komen we toch met tomaat1 webvertraging aan op onze eerste stop Meersel. Aan de taverne “De Zevenster” (bij de paters) worden we opgewacht door Walter en zijn echtgenote die vanaf hier ons met hun wagen zullen volgen. Voltallig met 60 deelnemers kunnen we hier genieten van koffie of thee met warme appelkoek, in een toch ludiek kader.

Nadien vertrekken we naar het proefcentrum van Hoogstraten, waar 2 gidsen ons staan op te wachten voor rondleiding in dit centrum dat sinds 1955 in praktijkgericht onderzoek in het teelten van aardbei, paprika en tomaat is opgericht. Het onderzoek omvat alle aspecten van de verschillende teelten en wordt ingedeeld in verschillende thema’s. Binnen deze thema’s wordt dezer dagen belangrijke aandacht besteed aan duurzaamheid.

1) In rassenonderzoek en gebruikswaarde, worden nieuwe, beloftevolle selecties en rassen in praktische teeltomstandigheden uitgeprobeerd.

2) Teelttechnieken :daar vallen alle handelingen onder die de teelt van een ras optimaliseren o.a. plantafstanden, stengeldichtheden, snoeien enz…

3) Teelttechnologie : omvat de innovatieve inbreng die uitgeprobeerd wordt om het beste uit de planten te halen. Zaken zoals verwarming, belichting… komen hier aan bod. Belichting is zeer belangrijk en nieuw is dat de serres nu worden uitgerust met assimilatiebelichting.

4) Ziekten en plagen : Hier worden beschermingsmaatregelen tomaat2 webuitgeprobeerd om heersende ziekten of plagen te onderdrukken met speciale aandacht voor een geïntegreerde bestrijding afgetoetst op de ingrepen in de teelten. Nu zou er een nieuw moeilijk te bestrijden insect opgedoken zijn vanuit ….bij de tomaten, nl. macrolophus pygmaeus ( een roofmijt die 3,3mm tot 3,9 mm groot is en zich zou voeden met de plantensappen, die men op natuurlijke wijze tracht te bestrijden.

5) Bemesting : Er wordt voortdurend gekeken hoe de plant optimaal voorzien wordt van nutriënten in het streven naar de perfecte ontwikkeling van het gewas, rekening houdend met de restwaarden van de verschillende voedingselementen in de bodem en het water.

6) Water : Hier gaat de aandacht naar het optimale gebruik boogveld webvan dit kostbare goed, onder meer de recirculatie, ontsmetting en restwaarden van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De aandacht word gevestigd op het feit dat elke plant individueel wordt bevloeid.

7) Energie : Het bezuinigen en duurzaam omspringen met gas, elektriciteit vallen onder dit thema, zaken als optimaal schermen en gesloten kassystemen vinden hier hun plaats. Een leerrijke rondleiding waar iedereen toch wat van heeft opgestoken.

Terug op de bus vertrekken we naar de hotelschool “HET SPIJKER” om onze honger te stillen. We worden warm onthaald en kunnen plaats nemen aan mooi gedekte tafels.

Na het nuttigen van het enorm lekkere menu dat ons door de leerlingen van deur webdeze hotelschool werd opgediend, kan onze voorzitter Rolland, niet anders dan een dankwoord van trots richten aan de leraars en al de leerlingen die deze maaltijd hadden verzorgd en mogelijk gemaakt. Onze buikjes gevuld met spijs en drank, tijd om te vertrekken naar Wortel-Merksplas. Aan de landloperkapel worden we opgewacht door de gidsen voor een rondleiding in de kapel en het gevangenismuseum.

De voormalige gevangeniskapel, werd in 1897 gebouwd naar een ontwerp van architect Victor BESME . De bakstenen kapel in eclectische bouwstijl werd opgetrokken als eindpunt van de oostwest-as, leidend van de inkom van de eigenlijke strafinrichting tot de oostelijke voorgevel van de kapel en hierdoor afwijkend van de normale oriëntatie van de traditionele kerken met de westgevel. De oostelijke voorgevel wordt geflankeerd door twee linden, het geheel is omringd door coniferen. De kapel is gewijd in 1899 en toegewijd aan O.-L.-Vrouw Hemelvaart zichtbaar in het boogveld boven de ingangsdeur. Gans de kapel is onderkelderd, destijds gebruikt als opslagruimte, nu als gevangenismuseum.

Er zijn twee verhaallijnen aanwezig in dit gevangenismuseum:

- Straffen en misdrijven door de eeuwen heen. Een verhaal dat de evolutie weergeeft van het Belgische gevangeniswezen, met aandacht voor opvang van de landlopers en de evolutie van de mensenrechten in de gevangenissen.

- “Het leven zoals het was”: van vagebonden in de voormalige landloperkolonie. Aan de hand van een film wordt je ondergedompeld in hun leven.

Op vragen zoals : hoe wordt je landloper, wanneer behoor je tot de vrije of onvrije kolonie enz. krijg je hier antwoord, want in de middeleeuwen waren landlopers een bekend verschijnsel op het platte land. Ze waren vooral in de zomer welkom bij boeren als dagloner. In de 19de eeuw werd hun manier van leven niet meer getolereerd, kwam er een wettelijk verbod en werden ze opgepakt of weggejaagd. groep web

Op 12 januari 1993 werd bij art. 29 de landloperijwet afgeschaft.

We moeten afscheid nemen van de boeiende verhalen van de gids, van de talrijke maquettes, kledingstukken, affiches enz… van de gevangenissen. Op dit domein kan je nog wandelen (al dan niet gegidst) en zoveel ontdekken. In het bezoekerscentrum kan je dan nog gaan genieten van iets lekkers een “tongklevertje” of een Vagebond, maar voor ons is het hoog tijd om huiswaarts te keren.

 

Irène Moens

Go to top