30/05/2014 :Gouden huwelijksjubileum:Etienne en Greta Puttemans-Rober

 

 Van ‘ordonnance’ * bij het Belgisch leger naar de ‘ordonnance’ bij Eternit

Etienne Puttemans kwam, amper 3 dagen na het vervullen van zijn legerplicht als ‘ordonnance’ , in december 1956 bij Eternit in dienst. Zijn loopbaan begon in de ‘loondienst’. Loondienst betekende 2 maal per maand contant uitbetalen van de lonen van de arbeiders. Banken bestonden al wel – maar zeer weinigen hadden een bankrekening. Trouwens K.O.B. had toen slechts één bank : Bank van Brussel.
Ook de nachtploegen moesten betaald worden. Dit betekende: onder gewapende begeleiding in de fabrieken de werknemers gaan uitbetalen !!! Maar volgens Etienne is er nooit geschoten.

zomer-2014-1-web-puttemansNa een korte tijd in de ‘dienst Stock’ verhuisde Etienne naar de boekhouding. Dit betekende: werken in ‘de kapel’. De ‘kapel’ was een gesloten bureel waar op zware mechanische machines, en met veel lawaai de boekhouding bijgehouden werd. Die boekhoudmachines hadden een bewegend klavier en de operateurs zaten op een meedraaiende stoel…. In de boekhouding stond 1 (één) telefoontoestel onder een stolp. Alleen de hoofdboekhouder had een persoonlijk toestel.

Na een tussenstap via de boekhouding van de afdeling Emaillé, werd Etienne medewerker in de afdeling ‘costing’ dat later ‘de analytische boekhouding’ zou worden.

Bij een algemene reorganisatie in 1980 werd Etienne hoofd van de algemene bureeldiensten. Drukkerij, telefoon, receptie, verzendingen, archieven kwamen onder zijn bevoegdheid. Bovendien werd hij belast met de administratie/boekhouding van het pensioenfonds.

1989 was een minder goed jaar voor Etienne. Een hersenbloeding maakte hem enkele maanden werkonbekwaam. Gelukkig waren er geen blijvende gevolgen en herstelde hij goed. Evenwel bleef de angst… In 1993 besliste hij op brugpensioen te gaan.

Maar, we vergeten iets :
Greta R
zomer-2014-2-web-puttemansober werkte ook vanaf 1955 bij Eternit Emaillé in de dienst boekhouding.
En alhoewel ze dus samen bij Eternit werkten, leerden zij elkaar pas kennen op een blo
emenbal in K.O.B. bij een ‘dans lancier’… Blijkbaar is/was Etienne een fervent danser met specialisatie ‘charleston’ !!!!
Het koppel trouwde in 1964.

Greta verliet Eternit na de geboorte van hun eerste dochter, en startte met een textielwinkel in 1966. Er volgde nog een zoon en een dochter. 6 kleinkinderen houden hen jong. Lezen en muziek zijn hun hobby’s.

Etienne is zich, na zijn pensioen, blijven inzetten: als medestichter en voorzitter van NEOS-KOB en gewaardeerd medebestuurder bij onze Vriendenkring. Vele jaren beheerde hij onze financiën, hielp bij het maken van de uitgave van “Etersenior”, en stond in voor de organisatie van het kerstdiner…

Etienne, Greta, bedankt voor de prettige samenwerking, zowel voor als na jullie pensioen. Proficiat voor jullie gouden huwelijksjubileum.
Wij hopen jullie nog lang bij onze vrienden te mogen rekenen.

 

* Ordonnance : officier die bevelen van een hoofdofficier overbrengt

 

Mariette De Laet & Willy Tielemans

Go to top